VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 † Andrej
     
Streda 18:00 † Jozef a Valika
     
Piatok 18:00 † Ján, Rozália, Viera, Martin, Božena
     
Sobota 10:00 Za voľbu nového biskupa
     
Nedeľa 10:00 † Anna a Michal
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 † Arpad, Katarína, Milan a ost. z r. Šramel
     
Štvrtok 18:00 † z r. Soľavovej, Štefan, Mária, Mária a Anna
     
Piatok 17:00 Na úmysel biskupa
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________» V sobotu budeme prenesene sláviť Slávnosť sv. Mikuláša. Keďže za súčasných podmienok nemožne sláviť odpustovú slávnosť v plnej miere, bude iba sv. omša o 10.00 za splnenia všetkých pandemických opatrení. Prosím aby sme to rešpektovali.


» V sobotu a nedeľu bude sv. omša vysielaná Online o 10.00 cez YouTube kanál Spoločenstva Perla. Link nájdete aj na facebooku Spoločenstvo Perla, alebo aj na mojom profile.


» Sv. spoveď: spovedať budem VF v pondelok a stredu od 16.30, MF v utorok a štvrtok od 17.00. Prosím aby sme si to nejako rozvrhli, aby nedochádzalo k veľkým zhlukom ľudí a dodržali sme patričné opatrenia.


» Ku chorým pôjdem v piatok od 9.00


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Radoslav Pulman č. d. 87 Ján Marton č. d. 87 Ján Čarnogurský č. d. 88
     
- - -
     
- -


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Rudolf Regeš č. d. 43 - -Sobota

5. december 2020

Féria
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 10:00
_________________________


Oznamy 30.11. - 06.12.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist