VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 Za zdr. Aster Lucie
     
Streda 06:15 Za zdr. r. Jakuba Weissa
     
Štvrtok 18:00 † Jaroslav Findura
     
Piatok 15:00
     
Sobota 19:45 † Ľudmila, Ján a Mária
     
Nedeľa 10:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 Za zdr. r. Gemzovej (18)
     
Nedeľa 08:00 Za zdr. a B. p. pre Pavla Gemzu
     
______________________________________________________________________

» Na Veľký Piatok je deň prísneho pôstu


» Stretnutie miništrantov, bude v utorok o 19.00. stretnutie pred základnou školou VF.


» Ku nevladnym pôjdem v stredu od 9. 00, na VF aj MF


» Na veľký piatok by sme chceli znova urobiť krížovú cestu vonku.

Rád by som poprosil rodiny ktoré by sa chceli zapojiť aktívne, aby sa mi prihlásili.


» Tiež prosím ochotných lektorov, aby sa mi prihlásili do štvrtku.


» Požehnanie Veľkonočných pokrmov bude v nedeľu VF o 7.30 a na MF po sv. omši.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Ján Gemza č. d. 18 Jozef Kromka č. d. 17 -


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Andrej Šleboda č. d. 113 Ján Skrinský č. d. 112 Marek Skrinský č. d. 112
     
r. Findurová č. d. 2 Andrej Kurňava č. d. 7 Pavel Conev č. d. 7Nedeľa

21. apríl 2019

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 10:00

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 15.04. - 21.04.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist