VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 † Ján, Žofia a ost. z r. Kurňavovej
     
Streda 06:15 † Jozef, Maria a Ondrej
     
Piatok 18:00 Za požehnanie r. Jána, Lýdie a Márie
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 † Ján, Agnesa, a Vojtech Kromka
     
Štvrtok 18:00 Za Kristinky
     
Sobota 08:00 † Pavol a Mária Britaňak
     
Nedeľa 08:00 † Marian a Milan
     
______________________________________________________________________

» Voľby do HR budú v nedeľu 2. 2. 2020.Volebné lístky rozdáme na budúcu nedeľu.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Jozef Krempaský č. d. 37 František Krempaský č. d. 34 Mária Petrasová č. d. 41
     
- - -
     
- -


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Adrián Kromka č. d. 89 - -Nedeľa

19. január 2020

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 13.01. - 19.01.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist