VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 † Pavol a Jozef
     
Streda 06:15 † Eva Krempaská
     
Piatok 18:00 Za požehnanie r. Pisarčíkovej pri manželskom výročí
     
Nedeľa 09:30 † Michal a Anna
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 † kň. Jakub a Jozef a sr. Bedřiška
     
Štvrtok 18:00 † Alžbeta Gibľaková
     
Sobota 08:00 Za duše v očistci
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________

» Októbrové pobožnosti na začiatku sv. omše.


» Zbierka na Misie na Budúcu nedeľu. Výťažok zo zbierky je na pomoc farnosti

v Rwande, ktoré sú skúšane genocídou a chudobou.


» Škola viery: Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa v Kežmarku uskutoční ďalšie stretnutie

2. ročníka Diecéznej školy viery. Prednášky sa budú konať na desiatich miestach

diecézy, pre našu farnosť je najbližším miestom Kežmarok.

Sv. omša sa začne o 18.00 a po nej bude katechéza. Októbrová katechéza

sa bude týkať 2. a 3. Božieho prikázania. Budeme radi, ak sa prednášok

zúčastníte v čo najväčšom počte. Mons. A. Tyrol, gen. vikár


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Marcel Ogurčák č. d. 87 Ján Marton č. d. 87 Radoslav Pulman č. d. 87


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Ján Soľava č. d. 45Nedeľa

20. október 2019

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SL
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 14.10. - 20.10.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist