VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 † Anton Kurňava
     
Streda 06:15 † kňazov farnosti
     
Piatok 18:00 † Karolínka
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 Za zdr. a B. p. pre Jozefa a Lýdiu Vošček
     
Štvrtok 18:00 † Štefan a Mária Petruščák
     
Sobota 08:00 Za r. Martina a Andrey
     
Nedeľa 08:00 Za zdr. a B. p. pre Máriu pri živ. jubileu
     
______________________________________________________________________

» -


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Michal Dučák č. d. 45 Mária Skrinská č. d. 48 Ján Žolondek č. d. 51


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Adrian Kromka č. d. 89



Piatok

15. február 2019

Féria
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 18:00
_________________________


Oznamy 11.02. - 17.02.

_________________________



TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist