VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 06:15 † Veronika Ovšonková
     
Utorok 09:00 † Mária Čarnogurská
     
Streda 18:00 † František Krempaský
     
Piatok 18:00 † za zdr. r. Weiss a Jabrocký
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 08:00 Za zdr. a B. p. pre rodičov
     
Štvrtok 18:00 † Alžbeta Gibľaková ročnica
     
Sobota 09:00 † Jozef a Katarína Čarnogurský
     
Nedeľa 08:00 † Martin Slivka
     
______________________________________________________________________» V stredu 16.9. je v našej farnosti Eucharistická poklona.

Sv. oltárnu vystavím o 13.00 a bude vyložená do 17.30. prosím aby sme si našli čas

prísť sa pokloniť Kristovi, a aby sme zabezpečili, aby vždy niekto pri sviatosti adoroval.


» Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať. Pavol Lach, syn Jozefa a Kataríny r. Kromkovej nar. v

Kežmarku, bývajúci v Malej Frankovej a Kristína Tomaľová, dcéra Štefana a

Gabriely r. Makovskej, nar. v Kežmarku a bývajúca v Sp. Hanušovciach.

Ohlasujú sa 1. krát.» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Michal Dučák č. d. 45 Mária Skrinská č. d. 48 Ján Žolondek č. d. 51
     
- - -
     
- -


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Vladimír Kromka č. d. 55 - -Nedeľa

20. september 2020

25. NEDEĽA CEZ ROK SL
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 14.09. - 20.09.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist