VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:30 Za zdr. a B. p. pre Máriu
     
Utorok 06:15 † František a Helena
     
Streda 18:00 Za r. Petra Petrasa
     
Piatok 18:30 † Anna a Valent Kromka
     
Nedeľa 09:30 Poďakovanie za 40 r. manželstva
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Streda 17:00 Za veriacich
     
Štvrtok 18:30 † Ľuboomír Solčanský
     
Sobota 08:00 Za zdr. a B. p. r. Rudolfa Regeša
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________

» Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude pri omšiach požehnanie bylín a kvetov.


» Veľmi úctivo by som poprosim o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Ján Weiss č. d. 44 Michal Dučák; č. d. 45 Alžbeta Skrinská č. d. 48


» Veľmi úctivo by som poprosim o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Jozef Ľach č. d. 64Nedeľa

19. august 2018

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SL
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 13.08. - 19.08.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist