VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 Za zdr. a B.p. r. Márie Šlebodovej
     
Streda 06:15 † František Krempaský
     
Piatok 18:00 Za zdr. Alžbety
     
Nedeľa 09:30 Za prvoprijímajúce
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 † Bartolomej Kuchta
     
Štvrtok 18:00 Za prvoprijímajúce
     
Sobota 08:00 † Michal Skokan – uloženie urny
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich.
     
______________________________________________________________________» Rkfú Spišská Stará Ves v nedeľu 19. 7. 2020 o14.00 organizuje koncert

klasickej gitary. Plagátik je na výveske


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Ján Skrinský č.d. 112 Marek Skrinský č.d. 112 Marika Findurová č.d. 2
     
- - -
     
- -


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Ján Gancarčík č. d. 81 - -Streda

15. júl 2020

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 06:15
_________________________


Oznamy 13.07. - 19.07.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist