VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 † Voščekovej a Škvarkovej
     
Streda 06:15 Za poďakovanie a zdravie pre r. Jána (František Krempaský)
     
Piatok 18:00 † Beata Vnenčáková
     
Nedeľa 09:30 Na úmysel Kataríny
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 † Mária Gemzová ročnica
     
Štvrtok 18:00 † Dušan Rusňák
     
Sobota 08:00 Za duše v očistci
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich.
     
______________________________________________________________________» Opatrenia: od pondelka 23.8 je okres Kežmarok podľa covid Automatu
v oranžovej farbe.


» Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.


» Sviatosť manželstva chcú prijať: Miroslav Krempaský syn Jána a Stanislavy r. Regešovej nar. v Kežmarku, bývajúci v Veľkej Frankovej a Nikola Kozubiaková dcéra Jána a Gabriely r. Pirhalovej nar. v Kežmarku, bývajúca v Lechnici.
Ohlasujú sa 2., krát.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková


Ján Kaprál č. d. 80 Jozef Frankovský č. d. 83 Pavol Kromka č. d. 84
     
     


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

(Kľúče sú u Kubíka MF 33)


Ladislav Kromka č. d. 80Pondelok

20. september 2021

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov, sp
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 18:00
_________________________


Oznamy 20.09. - 26.09.
_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist